Obsługa Dewelopera

 • oferujemy konsultacje projektowe
 • pomagamy w pozyskiwaniu finansowania, w tym – kredytów: inwestycyjnych i obrotowych, leasingów oraz faktoringu
 • oferujemy usługi w zakresie przygotowania dokumentów zgodnie z wymaganiami instytucji finansowych, w tym biznes planów i prognoz finansowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz działalności bieżącej firmy
 • pomagamy przygotować umowy rezerwacyjne deweloperskie oraz sprzedaży
 • przygotowujemy strategię marketingowe
 • Przeprowadzamy efektywną kampanie e marketingową
 • na indywidualne potrzeby wdrażamy w firmach dedykowany system CRM
 • zajmiemy się Klientem od pierwszego kontaktu, przez cały proces sprzedaży, aż po przekazanie mieszkania i obsługę posprzedażową

Sprzedaż / najem nieruchomości

 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości wszystkich typów transakcji
 • kupno, sprzedaż, najem
 • dokonanie oględzin nieruchomości, działania marketingowe na portalach internetowych oraz promocja oferty klienta na internetowych portalach ogłoszeniowych
 • jesteśmy z Klientem od momentu zgłoszenia oferty do czasu podpisania aktu lub umowy i wydania nieruchomości P

Home staging

 • zwiększamy atrakcyjność nieruchomości proponując funkcjonalną metamorfozę wnętrza
 • zyskujesz czas i pieniądze – usługa potencjalnie zwiększa cenę sprzedaży o 15%

Usługi prawne

W ramach naszej agencji oferujemy Państwu również wsparcie prawne, które odbywa się za pośrednictwem współpracującej z nami partnerskiej kancelarii prawnej LAWBOX, która specjalizuje się w szczególności w prawie gospodarczym oraz korporacyjnym. Kancelaria ta może wspomóc Państwa w następujących obszarach obsługi prawnej:

 • sporządzania, opiniowania oraz negocjacji umów handlowych, w tym umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, umów sprzedaży nieruchomości, umów rachunku powierniczego, umów najmu oraz dzierżawy, jak i wszelkich umów o charakterze inwestycyjnym
 • przygotowywania indywidualnych opinii prawnych/podatkowych w oparciu o konkretny stan faktyczny
 • prowadzenia negocjacji i windykacji na etapie przedsądowym
 • zastępstwa procesowego w postępowaniu administracyjnym oraz cywilnym, w tym nadzór nad windykacją roszczeń (w szczególności: sporządzanie pozwów, odwołań od decyzji, skarg, wniosków egzekucyjnych, skarg na czynności komornika, odpowiedzi na pozew, na apelację, na sprzeciw, na zarzuty lub innych merytorycznych pism przygotowawczych składanych w toku postępowania sądowego począwszy od jego wszczęcia do wydania orzeczenia kończącego sprawę).
 • zakładania spółek oraz prowadzenia procesów przekształceniowych podmiotów gospodarczych, jak również bieżącej obsługi tychże podmiotów
 • prowadzenia spraw z zakresu praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, w tym sporządzenia umów licencyjnych, umów projektowych, umów przeniesienia praw autorskich oraz rejestracji znaków towarowych